6″ Êtô Asaki AK-669

– Kích thước: 6”

– Nhà sản xuất: Asaki

Ê tô bàn nguội 6”/150mm Asaki AK-0669

sale